Disclaimer

Hoewel Werner & Mertz hun websites regelmatig controleren en actualiseren, kunnen gegevens en informaties snel veranderen. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de informatie op onze sites, of voor die van derden waartoe onze eigen websites hyperlinks bevatten. De inhoud en structuur van de websites van Werner & Mertz GmbH zijn door auteursrecht beschermd. De vermenigvuldiging van informatie of gegevens, met name het gebruik van tekst, tekstgedeelten of afbeeldingen is onderhevig aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Werner & Mertz.